SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA I OBNIŻ SWOJE KOSZTA. DLA NASZYCH KLIENTÓW SKŁADAMY DARMOWO WNIOSKI O DOTACJĘ.

Od 3 stycznia nastąpiły zmiany w programie Czyste Powietrze.   Są to: podniesione progi dochodowe, wyższy procentowy udział dotacji w kosztach oraz wyższe kwoty dotacji. Maksymalne kwoty to 66000 zł dla poziomu podstawowego oraz 135000 zł dla poziomu najwyższego. Można również uzyskać do 100% finansowania inwestycji.

NA CO?

Na pompę ciepła (powietrze-woda, powietrze-powietrze oraz gruntową).

Na elementy dodatkowe (można wybrać jeden, kilka lub wszystkie elementy)

              – Instalacja CO i CWU

              – Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

              – Mikroinstalacja fotowoltaiczna (2-10 kWp)

              – Ocieplenie budynku

              – Stolarka okienna i drzwiowa oraz bramy garażowe

              – Dokumentacja: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

DLA KOGO?

BENEFICJENT to osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego, której roczny dochód w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekracza 135000zł.

 

BENEFICJENCI ZOSTALI PODZIELENI NA 3 POZIOMY DOFINANSOWAŃ – PODSTAWOWY, PODWYŻSZONY I NAJWYŻSZY.

Który poziom jest dla Ciebie?

POZIOM PODSTAWOWY – jeśli Twój roczny dochód w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135000zł,

– W przypadku gospodarstwa rolnego bierzemy pod uwagę dochód z 1 ha przeliczeniowego obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

POZIOM PODWYŻSZONY – jeśli dochód na jedną osobę w Twoim domu nie przekracza 1894 zł netto (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2651 zł netto (w gospodarstwie jednoosobowym) – zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

– W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

POZIOM NAJWYŻSZY – jeśli dochód na jedną osobę w Twoim domu nie przekracza 1090 zł netto (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1526 zł netto (w gospodarstwie jednoosobowym) – zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Lub

Masz prawo do zasiłku, który musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (zaświadczenie wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

– W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie
przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

JAKIE KWOTY DOFINANSOWAŃ?

POZIOM PODSTAWOWY:

Pompa ciepła powietrze woda – 40% – 12600 zł

Pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie energetycznej – 55% – 19400 zł

Pompa ciepła powietrze powietrze – 40% – 4400 zł

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – 55% – 28000 zł

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – 40% – 8100 zł

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – 40% – 6700 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – 40% – 6000 zł

Ocieplanie – 50% – nie dotyczy

Stolarka okienna i drzwiowa oraz bramy garażowe – 40% – nie dotyczy

Dodatkowo audyt energetyczny 1200zł

Maksymalna kwota dofinansowania z kompleksową termomodernizacją to 66000 zł.

POZIOM PODWYŻSZONY:

Pompa ciepła powietrze woda – 70% – 22000 zł

Pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie energetycznej – 80% – 28100 zł

Pompa ciepła powietrze powietrze – 70% – 7800 zł

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – 80% – 40700 zł

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – 70% – 14300 zł

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – 70% – 11700 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – 70% – 9000 zł

Ocieplanie – 75% – nie dotyczy

Stolarka okienna i drzwiowa oraz bramy garażowe – 70% – nie dotyczy

Dodatkowo audyt energetyczny 1200zł

Maksymalna kwota dofinansowania z kompleksową termomodernizacją to 99000 zł.

POZIOM NAJWYŻSZY:

Pompa ciepła powietrze woda – 100% – 31500 zł

Pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie energetycznej – 100% – 35200 zł

Pompa ciepła powietrze powietrze – 100% – 11100 zł

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – 100% – 50900 zł

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – 100% – 20400 zł

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – 100% – 16700 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – 100% – 15000 zł

Ocieplanie – 100% – nie dotyczy

Stolarka okienna i drzwiowa oraz bramy garażowe – 100% – nie dotyczy

Dodatkowo audyt energetyczny 1200zł

Maksymalna kwota dofinansowania z kompleksową termomodernizacją to 135000 zł.

 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA

W tym przypadku wymagane jest wykonanie audytu (dofinansowanie na audyt 1200zł).

Celem wykonania audytu i efektem termomodernizacji jest zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynku:

– do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2/rok), 

– lub o minimum 40%.

 

FORMY DOFINANSOWANIA

1. Dotacja.

2. Dotacja z prefinansowaniem (dla poziomu podwyższonego i najwyższego. WFOŚiGW rozlicza się bezpośrednio w wykonawcą prac, wypłacając część lub całość dotacji na konto bankowe wykonawcy.

3. Kredyt bankowy (dla poziomu podstawowego i podwyższonego) – 95% pożyczki z kredytu musi zostać przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowanych.

MÓJ PRĄD

Program dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy między 2 a 10 kWp.

DLA KOGO?

Dla osób które założyły lub chcą założyć mikroinstalację fotowoltaiczną lub mikroinstalację i urządzenia dodatkowe, a do tej pory nie korzystały z dofinansowania na nią.

JAKIE KWOTY?

1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
7 000,00 zł

3. Urządzenia dodatkowe:

 – Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;

 – Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;

 – Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;

 – Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;

 – Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

 – Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł

 – System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł

 – Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy wykonać następujące kroki:

 – założyć mikroinstalację fotowoltaiczną (oraz urządzenia dodatkowe jeśli się na nie decydujesz)

 – dokonać zgłoszenie do PGE (co możemy wykonać za Ciebie)

  – następnie zakład energetyczny zakłada licznik dwukierunkowy (w ciągu około miesiąca od zgłoszenia.

 – na koniec zakład energetyczny przysyła zaświadczenie OSD o przyłączeniu instalacji do sieci (czas oczekiwania na przyjście zaświadczenia również około miesiąca)

 – ostatni krok to złożenie wniosku na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ – samemu lub przez pełnomocnika

JAKIE SĄ OBECNE WARUNKI ROZLICZENIOWE?

Obecny system to net-billing. Polega on na tym, że nadwyżka prądu produkowana przez fotowoltaikę jest wprowadzana do siedzi. W momencie gdy fotowoltaika nie produkuje prądu lub produkuje zbyt mało, prąd pobieramy z sieci. Odbywa się to na zasadzie odsprzedawania i odkupowania prądu. Jednak po różnych cenach. Dlatego z prądu oddanego do sieci możemy odebrać mniej więcej połowę (czyli np. wprowadzając do sieci 2kW możemy odebrać darmowo 1 kW).

Więcej informacji na stronie Mój Prąd: https://mojprad.gov.pl/

MOJE CIEPŁO

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

 

DLA KOGO?

Dla budynków gdzie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

lub

złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

 

KWOTA DOTACJI JAKĄ MOŻNA UZYSKAĆ:

Na pompy ciepła powietrze-woda i powietrze-powietrze: dotacja pokrywa do 30% lub w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny do 45% kosztów, maksymalnie jest to 7000zł. Np. gdy koszt instalacji to 15000zł, możesz otrzymać 4500zł lub 6750zł (Karta Dużej Rodziny). Jeśli koszt instalacji to 25000zł, w obu przypadkach otrzymasz 7 000 zł.

Na gruntowe pompy ciepła kwota dotacji to maksymalnie 21 000 zł.

 

Więcej informacji na stronie: https://mojecieplo.gov.pl/

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych.

Ulga do 53 tys. zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Więcej informacji można znaleźć na stronie – https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/

Strony

Kontakt

Firma zajmuje się kompleksowo montażem oraz serwisem instalacji fotowoltaicznych, klimatyzacji, rekuperacji, pomp ciepła.

© 2023 Luksoft – Wszelkie prawa zastrzeżone.